En ulykkesforsikring er en slags ’rammeforsikring’ som dækker de fleste former personskade i en lang række forskellige sammenhænge. Hvis du kører galt i din bil er det eksempelvis ikke bilens kaskoforsikring der dækker dine personlige skader, men derimod den ulykkesforsikring som du har tegnet for dig selv eller hele din familie. Ulykkesforsikring regnes for at være en af de vigtigste forsikringer, netop fordi den dækker så bredt som den gør. Man deler normalt ulykkesforsikringer op i heltids- og fritidsulykkesforsikringer, fordi de fleste arbejdsgivere tegner ulykkesforsikringer for medarbejderne og det derfor er dumt at have ’overlappende’ dækning af sin egen og arbejdsgiverens ulykkesforsikring. I denne artikel kan du lære meget mere om de mange forskellige former for ulykkesforsikringer, og selvfølgelig en masse om hvordan og hvornår de dækker.

Sådan dækker din ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen dækker som nævnt i nærmest utallige forskellige sammenhænge og situationer. Hvis du for eksempel går på et fortov og får en tagsten i hovedet, er det ikke husets ejer men din egen ulykkesforsikring som dækker. Det skyldes at man i Danmark kun er ansvarlig for de skader som man forvolder som følge af uagtsomhed, og at det derfor ikke er husejerens ansvar at tagstenen er faldet ned, såfremt han selvfølgelig har sørget for at holde sit tag i en ordentlig stand. Indenfor ulykkesforsikringer skildrer man normalt mellem traditionel og udvidet dækning, og de to begreber kan du blive klogere på herunder:

  • Traditionel dækning – Dækker i det omfang at en udefrakommende hændelse medfører beskadigelse af dit legeme. Det kan for eksempel være situationen fra eksemplet herover, hvor en udefrakommende genstand – en tagsten – rammer dig og medfører beskadigelse af dit legeme.
  • Udvidet dækning – Er normalt en tillægsforsikring til din ulykkesforsikring. Udvidet dækning sikrer dig i det omfang at der opstår en skade som følge af en pludselig hændelse. Her behøver skaden altså ikke at være udefrakommende, men kan lige så godt være din egen skyld. Det kan være et knæk i ryggen som følge af et tungt løft eller erstatningsansvaret hvis du falder i søvn bag rattet og kører din bil i grøften.

Hvem dækker ulykkesforsikringen?

Ulykkesforsikringen dækker de personer som står i den police, du har aftalt med dit forsikringsselskab. Som regel vil hele din familie indgå her, men hvis du er alene er det i sagens natur kun dig selv. Ulykkesforsikringen dækker ikke hvis skaden opstod grundet beruselse eller anden påvirkning.

Ménprocent

Et af de helt centrale begreber indenfor ulykkesforsikring er menprocenten. Den fastsættes ud fra graden af skade på din person, og bestemmer hvilket beløb du får i erstatning. Hvis menprocenten er 15 og din forsikringssum er en million kroner, får du da 150.000 kroner i erstatning.